Pulaar
Muritani : Baasal hawii hanndiima
الاثنين, 21 ديسمبر 2015 19:41

altNattii wonde €œhaala luulndiiɓe” laamu tan, ko haala Boo Winndere (banke monjaal). Ɗum noon, ɗum arii e hulɓinaade. E wiyde Boo Winndere (BW), « baasal ina ɓeydoo e nder teeruuji e gure oogirɗe Muritani» yanti heen, «Muritani ina wondi e caɗeele limtilimtinɗe to bannge faggudu e renndo ».

التفاصيل
Aamadu Tijjaani Baal ñaantaama
الخميس, 17 ديسمبر 2015 19:47

altMammadu Demmba Sih, gorko Abdalla, jaayndiyanke, aantii jinnaaɗo men Aamadu Tijjaani Baal mo Rajo Muritani, aantal teddungal to Dingiral Cehilaagal alnde 14 desaambar (jolal) 2015

Kewu nguu waɗi ko e ballondiral Fedde Pellital e dow Goonga e tawtoreede jaaynooɓe ɗemɗe ɗee fof. Nde Aamadu Tijjaani Baal naati nokku aantal ngal tawi ko fuɗɗiima hiirde, ena ardi e sato mum, ena ɓoornii njooreeji, ena ŋoggiraa banngeeji ɗiɗi ɗii kala (nano e aamo) sabu keewgol duuɓi e ustagol kattanɗe. O heblanaa jooɗorde e hakkunde lanngu yimɓe nguu, Siley Demmba Yaajuru Bah, dokkanooɗo teddungal ñaantal ngal, weeyni wutte daneejo, cakkal daande turki e tuuba, totti mo e yeeso dental ngal. Oon sormaat ena wondi e paɗe mukke oole cumaaɗe, tengaade gaalaande, silmbaande, wudere temmbe-semmbe  (silmbaande, suuwaande) e sawru tuggordu ŋeñaandu (sawru kaana).

التفاصيل
So lekki mawki yanii, colli keewɗi mbeemat
الاثنين, 14 ديسمبر 2015 11:56

altCeerno Jibi Hammee Lih wirnaama ñalnde aljumaa 26 lewru noowammbar (kawle) 2015 e Lobbudu Ibraahiima Lih, wiyetenoongo hanki Wuro Ganɗe, tunndo Daarel Barka e nder diiwaan Baraknaa Muritani, caggal nde sankii e nder wuro Kebek to leydi Kanadaa, to yahnoo hawritoyde e batu walliftooɓe.

التفاصيل


إعلانات مدفوعة

صورة وتعليق

نخلة "القد" التى تشتهر بها ولاية كيدى ماغا

فيديو

الفيس بوك


Face FanBox or LikeBox

ضوال الماشية

15/01/2016 بقرة بيضاء معها تافوكيت علامتها الف عمودي علي رقبتها و اصليب علي الحنك العسري و التافوكيت عليها صليبين مع اسويبة عند امرجل 70 كلم شرق كيفة

2/5/015  - قطعه من البقر عليها "صاه" عند مشرب "تاهميره" بولاية لعصابة

03/03/2014- ست بقرات تحمل من العلامات "الحلكة وكشطات" محتجزة عند السطات المالية فى مدينة "لكويز المالية" 80 كلم شرق ولدينج

14/02/2014- 35من الابل تحمل من العلامات "الياي" و "اسويبه" و "اتبوسيته" و "الواو" محتجزة فى "كالينيورو مالى"حوالي 20 كلم جنوب مقاطعة ولدينج

03/07/2013- قطعه من البقر عليها اسويبه واصليب تشرب من دسق 40 كلم شمال كيفه

24/06/2013 - توس والد باقعارته عليها شرف ومحصة على أذناب ، توجد عند مد الله 10 كلم شمال أم الخز

22/05/2013 - جدعة ابجنحته عليها الواو على الرقبة وكشطه على الزر العسرى توجد عند مقطع اسفيره قرب كنكوصة.

13/05/2013

 -توس حمراء فاشقار عليها أشواهد الأربعة واصليب على الجنب ومعها بنتها توجد عند كلبله قرب كنكوصه.

 -تافكيت عليها الواو ومحصة أمام الواو وليف على الحنك عند زينت المشرع قرب كندره.

- أجدع اعليه كشطتين على اجنب العسري عند صفا انجاي 30 كلم غربي كيفه.